חברת טלכלל בע"מ מפעילת מועדון לוטוקש. למועדון לוטוקש אין כל קשר מכל מין וסוג עם מפעל הפיס ומטרתו ארגון וסיוע בשליחה של טפסי השתתפות עבור חברי המועדון